tjenester

Tjenester

Alle ansatte i Dignitas Regnskap må oppfylle Finanstilsynets krav til autorisert regnskapsfører.
Dette gir høy faglig kompetanse og trygghet for våre kunder.

 • Regnskapsføring

  Ved oppdragsinngåelse vil vi sammen med kunden gjennomgå rutiner for bilagshåndtering i virksomheten. Våre erfaringer tilsier at gode rutiner er kostnadsbesparende og gir et godt sluttprodukt.
 • Lønn

  Vi tilbyr alle tjenester knyttet til lønn og tilpasser rutinene til kundens virksomhet. Det legges stor vekt på å etablere effektive løsninger for kunden.
 • Fakturering

  Våre tekniske løsninger gjør det mulig for deg som kunde å fakturere via vårt system. Vi er også behjelpelig med faktureringen om dette er ønskelig.
 • Årsregnskap/selvangivelse

  Vi har god kompetanse på utarbeidelse av årsregnskap med noter og selvangivelse, samt at vi kan bistå med pliktige dokumenter ved årsavslutning. Vi minner om at fra og med regnskapsåret 2011 kan mindre aksjeselskaper velge bort revisjonen under gitte betingelser.
 • Vi tilbyr bistand innenfor blant annet:

  - Stiftelse av selskaper
  - Vedlikehold av aksjonærregister
  - Styresekretær-funksjoner
  - Fisjoner og fusjoner
  - Etablering av gode internrutiner hos klienter
  - Selskapsevaluering ved kjøp og salg
  - Restrukturering og kostnadseffektivisering
  - Rådgivning innenfor skatt- og merverdiavgift
  - Outsourcing/management for hire