viktige_datoer

Viktige datoer


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Levering av terminoppgave forskuddstrekk/arb.giveravgift via altinn.no og betaling 15 15 15 15 15 15
Terminoppgave for MVA og betaling av MVA 10 10 10 31 10 10
Årsterminoppgave for MVA og betaling av MVA 10
Siste frist for levering av aksjonærregisteroppgaven via altinn.no
2
Levering av lønns- og trekkoppgave via altinn.no/CD 31
Siste frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 30
Siste frist for elektronisk innsending av selvangivelse for næringsdrivende 31
Siste frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning (ordinær generalforsamling) 30
Siste frist for årsregnskap og årsberetning til Brønnøysund 31